Skupina B

oprávnění k řízení (podrobně):

  • motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
  • vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou
  • vozidel zařazených do skupiny B1 (čtyřkolová motorová vozidla jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidle určených k přepravě zboží)
  • tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, jestliže držitel dosáhl věku 21 let

  • <<< zpět na objednání řidičského oprávnění B