Vrácení řidičského průkazu

Pokud jste přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12ti bodů, trestu zákazem činnosti, nebo jste pozbyli řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů, budete potřebovat:
  • Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení:
  • Výpis z karty řidiče vydané úřadem obce s rozšířenou působností
  • Žádost o přezkoušení a posudek o zdravotní způsobilosti