Skupina BE a B96

BE oprávnění k řízení (podrobně):

  • pro držitele řidičského oprávnění skupiny B
  • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg, celková hmotnost této soupravy nesmí převýšit 4250 kg
  • závěrečná zkouška z pravidel a z jízdy

B96 oprávnění k řízení (podrobně):

  • tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“
  • pro držitele řidičského oprávnění skupiny B
  • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg, celková hmotnost této soupravy nesmí převýšit 7000 kg
  • závěrečná zkouška pouze z jízdy
<<< zpět na objednání řidičského oprávnění BE a B96